امروز گروه 7 صبح  واسه mtv  تو برنامه the m ‌حضور داشتن و برنامه 8 نوامبر پخش خواهد شد.اینم حركت جونگ